Disclaimer voor Colander Concepts


Colander Concepts (Kamer van Koophandel: 66568331) verleent u hierbij toegang tot colanderconcepts.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
Colander Concepts behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op colanderconcepts.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Colander Concepts.


Beperkte aansprakelijkheid


Colander Concepts spant zich in om de inhoud van colanderconcepts.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op colanderconcepts.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Colander Concepts.
In het bijzonder zijn alle prijzen op colanderconcepts.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op colanderconcepts.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Colander Concepts nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.


Auteursrechten


Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Colander Concepts.
Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Colander Concepts, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.


Overig


Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.